• Dr. Rohini Honap
 • Dr. Ganga Reshmi
 • Dr. Sudhir Tarote
 • Dr. Priya Chopde
 • Asst. Prof. Neeta Ahir
 • Asst. Prof. Nalini Ambad
 • Asst. Prof. Janhavi Ghodke
 • Dr. Aishwarya Kadam
 • Dr. Madhushree Joshi
 • Dr. Anagha Baldota
 • Asst. Prof. Sandip Borse
 • Asst. Prof. Madhura Apte
 • Asst. Prof. Sonali Renuse
 • Asst. Prof. Saurabh Jadhav
 • Asst. Prof. Prajakta Bhagwat
 • Asst. Prof. Pooja Joshi
 • Asst. Prof. Akshay Kabra
 • Asst. Prof. Archana Lahoti
 • Asst. Prof. Pooja Baghel
 • Asst. Prof. Aditya Kedari