• Dr. Rohini Honap
 • Dr. Pratapsinh Salunkhe
 • Dr. Ganga S. Reshmi
 • Dr. Sukdeo Ingale
 • Asst. Prof. Sudhir Tarote
 • Dr. Priya Dhanokar
 • Asst.Prof.Neeta Ahir
 • Asst. Prof.Nalini Ambad
 • Asst. Prof. Janhavi Ghodke
 • Asst. Prof. Aishwarya Kadam
 • Dr. Madhushree Joshi
 • Dr. Anagha Baldota
 • Asst. Prof. Madhura Apte
 • Asst. Prof. Prachi Kachare
 • Asst. Prof. Sandip Borse
 • Asst. Prof. Pooja Deo
 • Asst.Prof. Sonali Jadhav