• Dr. Sunita Adhav- Officiating Principal
 • Dr. Ganga Reshmi- Librarian
 • Dr. Priya Chopde
 • Asst. Prof. Neeta Ahir
 • Dr. Janhavi Ghodke
 • Dr. Aishwarya Yadav
 • Dr. Archana Lahoti
 • Dr. Jyoti Shete
 • Dr. Anagha Baldota
 • Asst. Prof. Sonali Renuse
 • Asst. Prof. Pradnya Yadav
 • Asst. Prof. Hanumant Dodke
 • Asst. Prof. Pooja Deo
 • Asst. Prof. Prithviraj Chavan
 • Asst. Prof. Sandip Borse
 • Asst. Prof. Sonal Pandhare
 • Asst. Prof. Sumit Tak
 • Asst. Prof. Madhura Apte
 • Asst. Prof. Anuja Sharma
 • Asst. Prof. Aditi Kulkarni
 • Asst. Prof. Saurabh Jadhav
 • Asst. Prof. Kaveri Deo
 • Asst. Prof. Sharad Chauhan
 • Asst. Prof. Ajinkya Waghmare