• Adv. Pramod Bendre
 • Adv. Sonali Shrikhande
 • Adv. Aparna Bhide
 • Adv. Harpreet Singh
 • Adv. Vaishali Amit Bapat
 • Adv. Anagha Rajesh Kadolkar
 • Adv. Radhika Rajesh Kulkarni
 • Adv. Girish Dange
 • Adv. Prasad Vijay Kulkarni
 • Adv. Arshad Nehal
 • Adv. Sushil D. Kane
 • Adv. Vishakha Sane
 • Adv. Sushma Kadam
 • Adv. Vidya Waghmode
 • Adv. Nandini Pandit
 • Adv. Harshal Deshmukh
 • Adv. Radhika Hastak
 • Adv. Pradnya Harshe
 • Adv. Sayi Joshi
 • Adv. Rashmi Dhongde
 • Adv. Ajinkya Waghmare
 • CA Gaurang Gadgil
 • Adv. Gayatri Rokade
 • Adv. Gauri Bidkar
 • Adv. Kedar Soman
 • Adv. Pallavi Wavhal
 • Asst. Prof. Akshay Kabra
 • Mr. Rajendra Pore
 • Asst. Prof. Anjali Dhadiwal